Budżet Obywatelski Warszawa 2022

447 - Przejazd rowerowy przez Marynarską przy Rondzie UE
Zakres projektu obejmuje wyznaczenie przejazdów dla rowerzystów przez skrzyżowanie rondo Unii Europejskiej na wlocie ul. Marynarskiej, a następnie budowy krótkiego łącznika rowerowego do ul. Obrzeżnej. Dalszy ruch rowerowy odbywałby się po jezdni serwisowej ul. Obrzeżnej

611 - Wał na gładko. Remont nawierzchni korony Wału Siekierkowskiego, na południe od mostu Siekierkowskiego do granic Mokotowa
Na koronie Wału Siekierkowskiego biegnie wykonana w 2011 roku turystyczna trasa pieszo -rowerowa, będąca jednocześnie drogą technologiczną służącą do utrzymania wału przeciwpowodziowego. Ciąg pieszo-rowerowy z uwagi na konstrukcję wału i brak przesłony przeciwfiltracyjnej na nawierzchnię mineralno- tłuczniową, utrudniającą poruszanie się po koronie wału osób spacerujących oraz rowerzystów. Niespoisty szuter i wystające kamienie i zapadliska wypełnione grubszymi kamieniami nie stwarzają komfortu jazdy. Zasadnym byłoby dokonanie remontu w ramach bieżących prac utrzymaniowych nawierzchni wykonanej na koronie wału z wykorzystaniem istniejących krawężników. Na koronie Wału Siekierkowskiego byłaby położona wodnoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna.

703 - Ścieżki rowerowe dla Służewca - Postępu, Domaniewska
Projekt ma na celu uzupełnienie sieci dróg dla rowerów na Służewcu.

715 - Robimy porządki na Służewcu - budowa, remont i zabezpieczenie chodników
Projekt zakłada likwidację przedeptów, montaż słupków, drobne poprawki w zakresie infrastruktury rowerowej w miejscach, które wskazali mieszkańcy Służewca.

189 - 14 nowych drzew na Mokotowie
Projekt zakłada posadzenie 14 drzew na pasach trawników po obu stronach ul. Bobrowieckiej oraz w pustych nieckach na drzewa przy ulicy Czerskiej a także zakup worków do podlewania kropelkowego wszystkich nowych drzew.

193 - Przebudowa chodników i nowe drzewa na Mokotowie
Projekt zakłada rozebranie części nawierzchni chodników betonowych i posadzenie w tych miejscach krzewów oraz nasadzenie około 11 nowych drzew. W skład projektu wejdzie też zakup worków do podlewania kropelkowego do wszystkich nowych drzew. Ilość miejsc parkingowych pozostanie bez zmian.

424 - Kwitnąca aleja Wilanowska
Posadzenie 70 kwitnących drzew (Malus baccata 'Street Parade' Jabłoń jagodowa odm. Street Parade lub Prunus cerasus Wiśnia pospolita, Prunus cerasifera itp.) wzdłuż al. Wilanowskiej (od Doliny Służewieckiej do ul. Dominikańskiej) w miejscach to umożliwiających- trawniki równoległe do ulicy. Wiśnia w okresie kwitnienia jest po prostu obsypana przepięknymi, pełnymi, różowymi kwiatami.

1030 - Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Wilanowskiej (Dominikańska - Faworytki)
Projekt polega na wybudowaniu chodnika wzdłuż al. Wilanowskiej oraz korekcie obecnej nawierzchni asfaltowej na odcinku Dominikańska - Potoki - Faworytki, który zostałby oznakowany jako droga dla rowerów. Na skrzyżowaniu z ul. Dominikańską powstaną przejazdy dla rowerów. Pozwoli to na komfortowe poruszanie się pieszych oraz wygodne korzystanie z głównego połączenia rowerowego Wilanów-Mokotów.

1083 - Zaparkuj rower wygodnie i bezpiecznie na Mokotowie (wiaty i stojaki rowerowe)
Pięć krytych wiat ze stojakami rowerowymi do pozostawienia zapiętego roweru (lub hulajnogi elektrycznej), ze stacjami do samodzielnego serwisowania roweru (pompka + klucze). Umiejscowione w punktach dogodnych do przesiadki do transportu publicznego (metro, tramwaj, autobus) lub pieszego dojścia do miejsca docelowego (np. uczelni, pracy lub parku, miejsca rekreacyjnego).

438 - Idzikowskiego dla pieszych – remont chodnika oraz postawienie nowych latarni
Remont zniszczonego chodnika - odcinek od Bukowińskiej do Ikara oraz odcinek od ul. Płyćwiańskiej do ul. Imielińskiej (chodnik jest tylko po jednej stronie ulicy), przesunięcie latarni na odcinku na skarpie

441 - Zieleń zamiast betonu - posadźmy krzewy na Cieszyńskiej
Nowa zieleń w formie krzewów na Cieszyńskiej. Krzewy zostaną nasadzone w miejscu rozpłytowanego chodnika i jezdni oraz w miejscu istniejących trawników.

439 - Posadźmy 10 drzew oraz 2500m2 roślin kwitnących na Bukowińskiej
Nasadzenia 10 nowych drzew i 2500 m2 krzewów na tzw. Nowobukowińskiej

566 - Przywróćmy zielone aleje na Mokotowie. Sadzimy 1000 nowych roślin: drzew, krzewów i kwiatów
Celem projektu jest przywrócenie klasycznego charakteru miejskiego największym alejom Mokotowa. Aleja czyli szeroka ulica powinna być obustronnie obsadzona szpalerem drzew w ustalonej kompozycji krajobrazowej, co nadaje jej ładny wygląd, dodaje prestiżu, a spacerowiczom pozwala cieszyć się zielenią i cieniem koron drzew.

788 - Suwak - zróbmy wreszcie chodniki!
Ulica Suwak od lat kojarzy się z fatalnymi chodnikami i odcinkami, które po deszczu zamieniają się w przeprawy błotne. Chcemy, żeby piesi mogli łatwiej dojść do autobusu, stacji kolejowej czy tramwaju. Na niektórych fragmentach nie ma w ogóle chodników, a w inne blokują samochody. Możemy to zmienić!

1007 - Zieleń zamiast betonu
Projekt zakłada rozebranie fragmentów nawierzchni betonowych i nasadzenia roślinności w pasach drogowych ulic gminnych w kwartale ulic Odyńca- Niepodległości - Dąbrowskiego- Puławska.