Budżet Obywatelski Warszawa 2022

571 - Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie
Wprowadzenie możliwości jazdy rowerem w obu kierunkach, czyli tzw. kontraruchu rowerowego, na wybranych jednokierunkowych ulicach w Warszawie.

668 - Nowe drogi dla rowerów
Projekt polega na uzupełnieniu dróg rowerowych w wybranych lokalizacjach o brakujące odcinki i modernizacje istniejących dróg rowerowych w celu uzyskania spójnego rowerowego systemu transportowego.

670 - Wygodne drogi dla rowerów
Projekt polega na uzupełnieniu dróg rowerowych w wybranych lokalizacjach w całej Warszawie o brakujące odcinki oraz modernizacje istniejących dróg rowerowych w celu uzyskania spójnego rowerowego systemu transportowego.

2065 - Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III
PRAGA POŁUDNIE – PRAGA PÓŁNOC – REMBERTÓW – WAWER Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg oraz zwiększenie przestrzeni terenów zieleni w pasie drogowym na ulicach Pragi-Południe, Pragi-Północ, Rembertowa i Wawra.

696 - Budowa zaległej infrastruktury rowerowej
Projekt polega na zapewnieniu pieniędzy na realizację infrastruktury rowerowej, zgodnie z wolą mieszkańców. W ramach tego projektu możliwa będzie realizacja dróg rowerowych na Targówku, Bielanach, Woli i w Śródmieściu.

775 - Przejazdy rowerowe przez Dolinę Służewiecką i al. Wilanowską
Wytyczenie brakujących przejazdów rowerowych przy skrzyżowaniach: 1. ul. Nowoursynowska i ul. Dolina Służewiecka 2. al. Wilanowska i ul. Dolina Służewiecka Wraz z wytyczeniem przejazdów dla rowerzystów zostanie wybudowana droga dla rowerów oraz zostaną wyremontowane chodniki zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i standardami.

2096 - Odnowiona asfaltowa ścieżka rowerowa przy trasie Łazienkowskiej – ul. Ostrobramska i Płowiecka
PROJEKT POLEGA NA ISTOTNYM ZMODERNIZOWANIU ISTNIEJĄCEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, POLEGAJĄCYM NA ZASTĄPIENIU STAREJ KOSTKI BRUKOWEJ NOWĄ NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ. DOTYCZY TO OK. 1200-METROWEGO ODCINKA ŚCIEŻKI PRZY UL. OSTROBRAMSKIEJ I PŁOWIECKIEJ, TJ. OD UL. RODZIEWICZÓWNY DO UL. EDISONA.

1568 - Kruszymy beton. Sadzimy Zieleń!
Projekt ma na celu wprowadzenie zieleni w miejscach dotychczas zabetonowanych. W projekcie wskazuję miejsca do rozbetonowania. Obecnie te tereny są zabetonowane i wygrodzone. Nikomu nie służą. Postulujemy rozbetonowanie wszystkich tych przestrzeni, powiększenie i połączenie istniejących mis drzew, posadzenie nowych drzew, krzewów, bylin, łąk kwietnych wprost w gruncie.

1772 - Zielone ulice Warszawy - podlewanie drzew, nasadzenia drzew i bylin oraz zieleń zamiast betonu
Projekt polega na posadzeniu drzew, wytworzenie nowych i uzupełnieniu istniejących szpalerów, oraz lepsze wykorzystanie przestrzeni pasa drogowego. Planuje się nasadzenia drzew i bylin na ul. Krypskiej. Nasadzenia obejmą także ulice Chrzanowskiego, Kickiego, Kobielska, Międzyborską, Waszyngtona, Ostrobramską, Grenadierów.