Budżet Obywatelski Warszawa 2022

9 - Mniej betonu dla Pragi
Projekt zakłada rozpłytowanie wybranych miejsc na Pradze i zamienienie ich w powierzchnie biologicznie czynne w tym obsadzenie ich wybranymi gatunkami roślin.

12 - Więcej drzew dla Pragi
Projekt zakłada wymianę uschniętych drzew i drzew nie rokujących szans na przeżycie na terenie całej dzielnicy Praga-Północ, a także dosadzenie drzew w pasach zieleni.

16 - Zielone podwórka dla Pragi 2
Projekt dotyczy stworzenia przyjaznych przestrzeni o charakterze rekreacyjnym - zielonych podwórek m.in. z drzewami, krzewami i niską roślinnością. Lokalizacje projektu zostały wybrane tak, by zagospodarować zaniedbane przestrzenie w miejscach, gdzie mieszkańcy silnie odczuwają brak ogólnodostępnych terenów zieleni, lub przywrócić zieleń w miejsach, gdzie w ciągu ostatnich lat została zabetonowana.

20 - Stojaki rowerowe dla Pragi
Projekt zakłada doposażenie ulic na Pradze-Północ w stojaki rowerowe.

24 - Chrońmy zieleń dla Pragi
Projekt zakłada doposażenie praskich ulic i podwórek w wygrodzenia zieleni w formie żywopłotów i metalowych płotków.

23 - Zielone skwery dla Pragi
Projekt zakłada aranżację przestrzeni publicznej na funkcje sąsiedzkich skwerów w okolicy ulic Markowskiej i Konopackiej

68 - Remont ciągu pieszo-rowerowego na al. Solidarności w stronę Targówka
Projekt zakłada modernizację obecnej części ciągu pieszo-rowerowego w al. Solidarności na wysokości budynku PKP. Obecna nawierzchnia na tym odcinku jest w tragicznym stanie oraz powoduje ona utrudnienia dla osób poruszającymi się: rowerami, hulajnogami, rolkami. Ciąg pieszo-rowerowy miałby mieć nawierzchnię asfaltową.

285 - Wiaty rowerowe przy obiektach DOSiR
Instalacja zadaszonych wiat rowerowych w pobliżu bądź na terenie obiektów DOSiR Praga-Północ.

930 - Nowa zieleń przed praskimi budynkami
Działka Nr 59/3 z obrębu 4-13-05 Czynszowa 4 od Równej. Działka Nr 107 z obrębu 4-13-05 podwórko przynależne do Stalowej 46. Działka Nr 67, 68, 73 z obrębu 4-13-05 podwórko przynależne do budynku Stalowej 50. Działka Nr 75/2, 75/5, 77/1, 77/2 z obrębu 4-13-01 pomiędzy ul. Strzelecką 27/29 a ul. Szwedzką. Działka Nr 64 z obrębu 4-12-03 ul. Skoczylasa 9, Jagiellońska 50,52,54. Działka Nr 16 z obrębu 4-12-03 przy budynku pl. Hallera 5B.

1278 - 33 nowe drzewa na Pradze
Projekt przewiduje nasadzenie 33 nowych drzew o parametrach zgodnych ze standardami sadzenia drzew w m.st. Warszawy. Nasadzenia będą stanowiły uzupełnienie dotychczasowych miejsc wzrostu drzew, oraz wskazanych przez mieszkańców nowych lokalizacjach.