Budżet Obywatelski Warszawa 2022

1393 - Dość brodzenia w błocie. Rowerowe i piesze połączenie między Grochowską a Rodziewiczówny oraz Dęblińską a Witolińską
Projekt przewiduje budowę infrastruktury pieszej i rowerowej pomiędzy Witolińską a Dęblińską oraz pomiędzy Łukowską a Grochowską.

735 - Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona
Projekt zakłada utworzenie wygodnej trasy rowerowej od ulicy Grochowskiej aż do wjazdu do parku Skaryszewskiego przy „Drukarzu” oraz wygodny przejazd dla rowerów przez ulicę Waszyngtona do istniejącej trasy rowerowej przy Kanale Wystawowym.

846 - Bezpieczniej i zielono przy Afrykańskiej – dokończenie chodnika i nasadzenia zieleni
W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych postulujemy dokończenie budowy chodnika, biegnącego wzdłuż ul. Bora-Komorowskiego (po południowej stronie) i doprowadzenie go do skrzyżowania ulic Afrykańskiej/Egipskiej/Bora-Komorowskiego, dodając trzy latarnie LED. W sąsiedztwie chodnika proponujemy zasadzenie zieleni - wysokich krzewów i roślin zimozielonych oraz uporządkowanie trawnika.

1065 - Wielkie grochowskie rozpłytowanie - zieleń zamiast betonu na naszych ulicach i podwórkach
Projekt zakłada przebudowę kilku podwórek i placyków, obecnie pokrytych w całości lub dużej części starym asfaltem lub płytami betonowymi, zastąpienie ich niezbędnymi chodnikami, resztę terenu zamieniając w tereny zielone, trawniki czy klomby. Dzięki temu miejsca te zyskają na estetyce, a przy okazji obniży się też ich temperatura w upały.

1075 - Stojaki rowerowe - na podwórkach oraz w pobliżu miejsc handlu i usług
Projekt przewiduje montaż około 30 kompletów stojaków rowerowych w różnych miejscach dzielnicy. Będą to zarówno podwórka jak również takie miejsca jak okolice sklepów, przychodni czy aptek.

1108 - Bezpieczna Karczewska
Projekt zakłada wytyczenie przejścia dla pieszych na ul. Karczewskiej przy skrzyżowaniu z Sulejkowską, montaż słupków przy przejściach, montaż progów zwalniających na ul. Karczewskiej oraz postawienie kosza na śmieci na rogu Karczewskiej i Sulejkowskiej.

1513 - Ulica Chrzanowskiego bezpieczna dla pieszych, przyjazna dla rowerzystów
Projekt zakłada doświetlenie lub/i wyniesienie przejść dla pieszych na ulicach dochodzących do ul. Chrzanowskiego, dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na ul. Mycielskiego

1511 - Nowe drzewa i remont chodnika na ul.Przeworskiej
Remont chodnika przy ul. Przeworskiej, zagospodarowanie skarpy oraz nasadzenia w postaci krzewów i drzew.

1978 - Odtworzenie szpaleru drzew - zastępcze nasadzenia
Odtworzenie szpaleru drzew wzdłuż ulicy Międzyborskiej na wysokości budynku nr 67 wraz z odtworzeniem 2 mis drzewnych.