Budżet Obywatelski Warszawa 2022

129 - Budujemy nowy park w Rembertowie! Rejon Strażacka/Kordiana
Rozpoczęcie prac przy tworzeniu nowego parku na Starym Rembertowie (okolice ul. Strażacka, Kordiana) - uporządkowanie fragmentu terenu przeznaczonego w planie zagospodarowania na park, pierwsze nasadzenia, infrastruktura służąca wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców oraz zabawie dzieci.

1907 - Zieleń przy ul. Płatnerskiej
Projekt zakłada poprawę jakości przestrzeni publicznej poprzez nasadzenie różnego rodzaju pnączy (bluszcz, dzikie wino itp.) na betonowym ogrodzeniu jednostki wojskowej od strony ul. Płatnerskiej oraz ozdobnych krzewów i traw w pasie ławek na odcinku ok. 400 m (od ul. B. Gembarzewskiego do ul. mjr F.M. Amałowicza "Tatara").

2107 - Doświetlenie przejść dla pieszych w Rembertowie
Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu, głównie pieszych, poprzez doświetlenie lampami LED siedmiu przejść dla pieszych na ulicach zarządzanych przez dzielnicę.

2110 - Bezpieczniej na Kadrowej – wyniesienie skrzyżowań
Ze względu na pojawiające się niebezpieczne sytuacje na drodze konieczne jest wyniesienie skrzyżowania ul. Kadrowej z ul. Magenta.