Budżet Obywatelski Warszawa 2022

11 - Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicy Codziennej
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicy codziennej.

491 - Chodniki na Rembielińskiej, Krakusa i przy Bazyliańskiej
Doprowadzenie ścieżek w rejonie budynków: - Krakusa 1, - Rembielińska 15, - Rembielińska 17, - Rembielińska 19, do użyteczności funkcjonalnej i estetycznej poprzez wykonanie zewnętrznej warstwy nawierzchni z żywicy epoksydowo-mineralnej.

537 - Zielona i jasna Witebska – nowe drzewa, krzewy, oświetlenie przejść dla pieszych i wyrównanie chodników
Projekt zakłada posadzenie drzew i krzewów, oświetlenie dwóch przejść dla pieszych, dostawienie dwóch koszy na śmieci oraz drobne korekty chodnika wzdłuż ul. Witebskiej celem poprawy atrakcyjności przestrzeni publicznej, poprawy bezpieczeństwa i podwyższenia jakości życia mieszkańców.

807 - Ławki na Bródnie na rok 2022
Ławki do odpoczynku i integracji sąsiedzkiej w ciągach komunikacyjnych

1079 - Bezpieczne i kwietne podwórka. Zmieńmy hydrofornię w zieloną rowerownię
Przekształcenie szpecącej otoczenie i niebezpiecznej dla bawiących się na okolicznych podwórkach dzieci, hydroforni w miejsce pożyteczne i estetyczne. Zrewitalizowana hydrofornia stałaby się garażem dla rowerów i ewentualnie innych jednośladów, a na jej dachu, przekształconym w miejsce bezpieczne, powstałaby strefa relaksu z mini-ogródkiem z roślinami miododajnymi i przyciągającymi motyle

1501 - Łąka kwietna wzdłuż ścieżki rekreacyjnej na dawnym polu PGR (PGR 2.0)
Projekt zakłada wysianie łąki kwietnej zamiast trawnika wzdłuż ścieżki rekreacyjnej na dawnym polu PGR (PGR 2.0). Pas o długości 200 m i szerokości 1,5 m.