Budżet Obywatelski Warszawa 2022

312 - Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Dzieci Warszawy/Baranowska - azyl i doświetlenie
Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu korzystających z przejścia dla pieszych na ul. Dzieci Warszawy w rejonie ul. Baranowskiej poprzez: - uspokojenie ruchu, - poprawę widoczności - doświetlenie

556 - Rewitalizacja pasa zieleni przy ul. Sosnkowskiego 16 - nasadzenie krzewów, ustawienie stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz ławek
Rewitalizacja pasa zieleni przy ul. Sosnkowskiego 16- nasadzenie krzewów, ustawienie stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz ławek.

749 - Ogrody deszczowe przy ul. Poczty Gdańskiej
Projekt zakłada zagospodarowanie dwóch terenów zielonych przy ul. Poczty Gdańskiej poprzez założenie tam ogrodów deszczowych. Tego typu infrastruktura znacznie lepiej zatrzymuje wodę deszczową stają się ważnym elementem małej retencji w miejskim systemie.

755 - Łąka kwietna oraz posadzenie drzew wzdłuż ul Gen. Sosnkowskiego
Projekt zakłada wysianie łąki kwietnej oraz posadzenie 7 jabłonek wzdłuż ul. Gen Kazimierza Sosnkowskiego w rej. nr 1B