Budżet Obywatelski Warszawa 2022

1248 - Park, nie parking. Zadrzewienie parkingów pomiędzy Ratuszem a domem kultury Alternatywy
Zabetonowane i bezdrzewne parkingi są w przestrzeni miejskiej nienaturalnymi wyspami ciepła (a w zasadzie wyspami gorąca), niekorzystnie wpływającymi na życie mieszkańców. Projekt zakłada zacienienie przez zadrzewienie grupy parkingów pomiędzy Ratuszem ursynowskim a domem kultury Alternatywy.

1711 - Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki
Projekt uzupełnia sieć rowerowych szlaków Ursynowa o kilka istotnych odcinków o różnej długości, które pozwolą połączyć istniejące ścieżki. Projekt obejmuje 3 lokalizacje o różnym zakresie prac.

1720 - Remont drogi rowerowej wzdłuż ul. Ciszewskiego
Remont drogi rowerowej w ul. Ciszewskiego na odcinku od ul. Rodowicza-Anody do ul. Cynamonowej polegałby na zmianie nawierzchni z kostki betonowej na nawierzchnię asfaltobetonową

1875 - Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie
Drogi rowerowe na Ursynowie są bardzo intensywnie wykorzystywane - ale wiele z nich się po prostu rozlatuje. Dziury w nawierzchni, wypadające kostki brukowe, nierówności - od lat nieremontowane szlaki proszą się o modernizację (bowiem czasami trzeba miejscowo zmienić ich geometrię, by były wygodniejsze i bezpieczniejsze).

364 - Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż Wąwozowej (od al. KEN do Stryjeńskich)
Projekt przewiduje przebudowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Wąwozowej na odcinku od Alei KEN (od stacji Metro Kabaty) do ul. Stryjeńskich. Przebudowa będzie obejmowała wymianę nawierzchni z kostki betonowej na bitumiczną o wysokim standardzie równości (asfaltową) i korektę przebiegu zgodnie z koncepcją "Zielona Wąwozowa" przygotowaną przez Zarząd Zieleni.

797 - Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)
Rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej, a także zmiany tras, którymi uczęszczają piesi i rowerzyści wymagają oświetlenia miejsc, które dotychczas były jego pozbawione. Oświetlenie przewidziane do instalacji we wskazanych lokalizacjach ma być ekologiczne (ledowe) oraz wzbudzane na czujnik ruchu (pozostające w funkcji przygaszenia, gdy ruchu nie ma).

812 - Doświetlenie przejść dla pieszych
Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych. Bezpieczeństwo zostanie polepszone poprzez doświetlenie odpowiednimi lampami LED.

948 - Las dla ludzi - ławki zamiast samochodów
Ustawienie drewnianych ławek wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Kretonowej, po stronie torów od wejścia z ul. Moczydłowskiej. 

975 - Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)
Rewitalizacja terenów niezagospodarowanych oraz terenów przyulicznych, na których jest beton, asfalt i zamiana ich na zieleńce z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów wraz z ławkami i koszami na śmieci oraz nowymi chodnikami.

1008 - Zabezpieczenie przejścia dla pieszych przy szkole na skrzyżowaniu ulic K. Borsuka i Zoltana Balo
Projekt zakłada umieszczenie słupków na długości 10 metrów od pasów na skrzyżowaniu ulic K. Borsuka i Zoltana Balo tak aby auta nie mogły tam parkować i zasłaniać widoczności jadącym autom i poruszających się najczęściej tędy dzieciom idącym lub wracającym z pobliskiej szkoły.

1010 - 30 drzew, 800 krzewów, przy ul. Rosoła i al. R. Anody - kontynuacja zielonej osi Ursynowa
30 drzew wraz z workami nawadniającymi, 800 krzewów, przy ul. Rosoła i przy al. R. Anody - czyli zakończenie kompleksowo zazieleniania wschodniej osi komunikacyjnej Ursynowa.