Budżet Obywatelski Warszawa 2022

202 - Chodnik wzdłuż ul.Zagórzańskiej od ul.Porośle do ul.Odmiennej
Projekt zakłada budowę chodnika w miejsce błotnistego południowo-wschodniego pobocza ul. Zagórzańskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Porośle i Odmienną. W miejscu niebezpiecznego zwężenia jezdni.

945 - Miasteczko rowerowe
Projekt zakłada przeprowadzenie grupowych warsztatów jazdy na rowerach w rozłożonym mobilnym miasteczku rowerowym.

1067 - Budowa progów zwalniających przed przejściami dla pieszych w ul. Kościuszkowców
Celem projektu jest ograniczenie ruchu tranzytowego (oprócz komunikacji miejskiej) i spowolnienie ruchu samochodowego w ciągu ul. Kościuszkowców, ograniczenie hałasu z korzyścią dla ekosystemu rezerwatu im. Jana III Sobieskiego oraz poprawa bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców i osób korzystających z lasów w rejonie ul. Kościuszkowców. W szczególności poprawie ulegnie sytuacja w rejonie przejść dla pieszych w rejonie ul. Kościuszkowców 73 i 85.

1111 - Poprawa bezpieczeństwa na drodze do Szkoły Podstawowej nr 76 - Doświetlenie przejść dla pieszych
Doświetlenie latarniami o dużej jasności przejść dla pieszych w ciągu ulicy Poezji. Celem jest zwiększenie widoczności pieszych oczekujących na przejście przez jezdnię, co zwiększy bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców.

1906 - Budowa azyli i doświetlenie skrzyżowania Mrówcza - Odeska, Gruszy.
Projekt zakłada budowę azyli i doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Mrówcza - Odeska, Gruszy. Realizacja tego projektu zapewni uspokojenie ruchu samochodowego i poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw i przystanków autobusowych oraz ścieżki pieszo-rowerowej i siłowni plenerowej.