Budżet Obywatelski Warszawa 2022

274 - Wybudowanie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Globusowej i Nike.
Przedmiotem projektu jest zbudowanie fragmentu chodnika oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Globusowej i Nike oraz ustawienie słupków.

321 - Wiata rowerowa przy zajezdni Kleszczowa
Łatwiejszy i szybszy dostęp do transportu autobusowego dla mieszkańców Włoch, którzy mieszkają z dala od przystanku dzięki postawieniu zadaszonej wiaty dla prywatnych rowerów w pobliżu przystanku Zajezdnia Kleszczowa.

401 - Łąka kwietna przy Jerozolimskich 204
Utworzenie 200 m2 łąki kwietnej na wysokości numeru Al.Jerozolimskich 204, postawienie domku dla owadów oraz uporządkowanie 540 m2 terenu wokół nowo zasadzonych drzew.

705 - Drzewa dla Włoch - edycja trzecia
Akcja społecznego sadzenia drzew w całej dzielnicy.

1402 - Zamiana betonowej kostki na zieleń w ciągu ulicy Kleszczowej
Projekt dotyczy północnej strony ulicy Kleszczowej i polega na wymianie części betonowej kostki w pasie pomiędzy jezdnią a ścieżką rowerową i zastąpienie jej odpowiednią zielenią miejską.

1446 - Stojaki rowerowe przy Instalatorów
Projekt polega na montażu 10 stojaków na rowery w kształcie odwróconej litery U wzdłuż ulicy Instalatorów równolegle do budynku al. Krakowska 291.

1653 - Poszerzenie chodnika oraz ustawienie barierek przy przejściu dla pieszych na ul. Krańcowej przy wejściu do Parku Stawy Cietrzewia (przy przejściu na ul. Czereśniową)
Projekt obejmuje prace na ulicy Krańcowej w przedłużeniu ciągu pieszego łączącego ul. Czereśniową z ulicą Krańcową i dalej Parkiem ze Stawami Cietrzewia w zakresie poprawy bezpieczeństwa przejścia, wymuszenia zmniejszenia prędkości przez kierowców oraz wyeliminowania parkowania aut tuż przy przejściu. Projekt podniesie bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły oraz ułatwi przejście chodnikiem.

1807 - Nasadzenia zieleni przy ul. Dźwigowej.
Projekt zakłada nasadzenia niskich krzewów oraz drzew ozdobnych przy ul. Dźwigowej.

1832 - 50 drzew dla Włoch i Okęcia! Więcej nasadzeń
Projekt zakłada posadzenie 50 sztuk drzew na terenach zieleni w pasach drogowych będących w administracji Zarządu Zieleni m.st. Warszawy takich jak: Potrzebna, Łopuszańska, Popularna, Komitetu Obrony Robotników, Hynka.

1835 - Zielone Włochy! Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Obywatelskiej, ul. Kraszewskiego, ul. Piątkowskiej, ul. Szuberta, ul. Rybnickiej, ul. Noteckiej i ul. Michałowskiego.
Projekt dotyczy nasadzenia krzewów na terenach zieleni w pasach drogowych ul. Obywatelskiej, ul. Kraszewskiego, ul. Piątkowskiej, ul. Szuberta, ul. Rybnickiej, ul. Noteckiej i ul. Michałowskiego

1851 - Bezpieczny chodnik na ul. Radarowej
Projekt zakłada remont/wymianę nawierzchni chodnika na ul. Radarowej po wschodniej stronie ulicy.