Budżet Obywatelski Warszawa 2022

699 - Wygodniej i bezpieczniej dla pieszych na Woli - kontynuacja
Na Woli jest wiele niebezpiecznych przejść dla pieszych. Brakuje na nich azyli, wyniesień do poziomu chodnika lub odpowiedniej widoczności. Chcę to zmienić, aby przechodzenie przez ulicę stało się bardziej bezpieczne i wygodne. Projekt polega na budowie udogodnień, które sprawią, że będzie łatwiej poruszać się pieszo po ulicach.

162 - Owocowy gaj przy Sowińskiego
Projekt zakłada posadzenie 20 drzew owocowych na tzw. spacerowniku przy Sowińskiego, czyli terenie między ul. Nakielską, a murem cmentarza.

163 - 200 dużych drzew przy wolskich ulicach
Projekt zakłada posadzenie 200 drzew o obwodzie pnia nie mniejszym niż 30 cm wzdłuż wolskich ulic pozostających w utrzymaniu ZZW. Dokładna lokalizacja zostanie ustalona przez Zarząd Zieleni.

235 - Ogrody deszczowe na Woli - mała retencja i bioróżnorodność
Stworzenie 5 ogrodów deszczowych przy budynkach użyteczności publicznej (urzędach, szkołach, przychodniach) na Woli

238 - Przyjazna Redutowa - bezpieczniejsze przejścia dla pieszych, remont chodników i przystanku oraz miejsca postojowe na jezdni
Projekt zawiera: poprawienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na wysokości szkoły, utworzenie pasa do parkowania po wschodniej stronie Redutowej, remont chodników na najbardziej zniszczonych odcinkach od ronda do Nakielskiej oraz remont przystanku Pustola 02.

320 - Rowerem przez Ulrychów - uzupełnienie sieci tras rowerowych
Remont odcinków wykonanych z kostki i wykonanie łączników w rejonie parku Szymańskiego. W rezultacie powstanie ciągła trasa Deotymy-Elekcyjna-Ordona o długości 2,5 km.

442 - Bezpieczne przejście Karolkowa - Giełdowa
Ustawienie doświetlaczy na przejściu dla pieszych, wymiana i obniżenie krawężników na krawędzi jezdni i przestawienie latarni stojącej na środku przejścia dla pieszych.

512 - Jednokierunkowa Krysta to więcej miejsca dla wszystkich
Wyznaczenie ruchu jednokierunkowego na ul. Jana Krysta (Ulrychów) oraz poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Jana Krysta z Monte Cassino

974 - Remont chodnika przy ulicy Obozowej
Obozowa (strona południowa) na odc. – Obozowa 61 – rejon przystanku Deotymy 01

1137 - Spowalniacze ruchu na Odolanach
Projekt polega budowie spawalniczy ruchu w odległości ok. 30 m od przejść dla pieszych: - przejście przez ul. Studzienną przy ul. Połczyńskiej, - przejście przez ul. Studzienną przy ul. Jana Kazimierza, - przejście przez ul. Sowińskiego po południowej stronie ul. Jana Kazimierza.

1273 - Dosadzenie drzew wzdłuż Wolskiej i Połczyńskiej
Posadzenie 75 szt. drzew w miejscach wolnych od kolizji i infrastruktury przy ul. Połczyńskiej i Wolskiej (ok. 46 szt. drzew) oraz w pasach drogowych pozostałych ulic w dzielnicy Wola pozostających w gestii ZZW

1713 - Drzewa i zieleń urządzona na Woli
Projekt zakłada: - nasadzenie dużej ilości drzew i krzewów wzdłuż wolskich ulic, chodników, ścieżek - nasadzenia drzew iglastych w Lasku na Kole - oczyszczenie terenów zieleni z odpadów - ustawienie ławek i koszy na śmieci - odnowienie istniejących drewnianych urządzeń / dodanie nowych urządzeń rekreacyjnych/małej architektury na terenie Lasku na Kole - szutrowa alejka parkowa

1858 - Metro Księcia Janusza - wiata rowerowa
Projekt zakłada postawienie wiaty rowerowej przy stacji metra Księcia Janusza.

1935 - Drzewa dla Woli
Projekt zakłada posadzenie 150 drzew w wolskich parkach oraz przy największych ulicach w naszej dzielnicy

1943 - Stacje naprawy rowerów na Woli
Stacje samoobsługowe naprawy rowerów oraz wózków.