Budżet Obywatelski Warszawa 2022

935 - Drzewa i łąka kwietna
Realizacja projektu polega na wysianiu łąki kwietnej i zasadzeniu trzech drzew, co sprzyjać będzie spotkaniom sąsiedzkim, szczególnie osób starszych.

973 - Zielona pętla autobusowa Marymont
Projekt zakłada nasadzenie mieszane 4 drzew oraz ponad 1000 krzewów w okolicy pętli autobusowej Marymont, przy ulicy Włościańskiej.

1090 - Łąka kwietna na Pl. Grunwaldzkim
Antysmogowy i bioróżnorodny, ukwiecony wjazd na Żoliborz - ukwiecona 'brama' Żoliborza. Łąka kwietna między wiaduktem na ul. Jana Pawła II a ul. Rydygiera i Aleją Wojska Polskiego w rej placu Grunwaldzkiego.

1091 - 840 metrów żywopłotu wokół żoliborskich szkół i przedszkoli
Projekt zakłada obsadzenie ogrodzeń (płotów, murków, siatek) żoliborskich placówek edukacyjnych roślinami pnącymi: - akebi pięciolistkową, - dławiszem okrągłolistnym w odmianie męskiej "Hercules", - aktinidia ostrolistną w odmianie męskiej "Weiki" Oprócz wartości estetycznych, rośliny pomagają oczyszczać powietrze miejskie, są naturalnymi barierami dźwiękochłonnymi oraz zwiększają powierzchnię biologicznie czynną.

1349 - Nowy szpaler drzew na ul. Potockiej
Projekt zakłada utworzenie nowego szpaleru drzew po północnej stronie ulicy Potockiej między posesjami nr 4A oraz 2A

1351 - Zielona Stołeczna ulica Popiełuszki
Powiększenie terenów zielonych w miejscach wyłączonych z ruchu przy zachodniej części ulicy Popiełuszki - rozbetonowanie nieużywanych fragmentów chodnika, powiększenie mis w których rosną drzewa, lepsza ochrona drzew przed rozjeżdżaniem przez parkujące samochodami.

2036 - Drzewa i zieleń na Żoliborzu
Nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ulic Żoliborza. Otoczenie przyjazne mieszkańcom, sprzyjające rekreacji, estetyczne.