Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2022 - Mokotów
$k=budzet partycypacyjny, mokotow
$a=Dawid Łakomski
$d=$d=2021.06.15
$z=0
$o=
$b=

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/23189><b>447 - Przejazd rowerowy przez Marynarską przy Rondzie UE</b></a><br />
Zakres projektu obejmuje wyznaczenie przejazdów dla rowerzystów przez skrzyżowanie rondo Unii Europejskiej na wlocie ul. Marynarskiej, a następnie budowy krótkiego łącznika rowerowego do ul. Obrzeżnej. Dalszy ruch rowerowy odbywałby się po jezdni serwisowej ul. Obrzeżnej

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/24921><b>611 - Wał na gładko. Remont nawierzchni korony Wału Siekierkowskiego, na południe od mostu Siekierkowskiego do granic Mokotowa</b></a><br />
Na koronie Wału Siekierkowskiego biegnie wykonana w 2011 roku turystyczna trasa pieszo -rowerowa, będąca jednocześnie drogą technologiczną służącą do utrzymania wału przeciwpowodziowego. Ciąg pieszo-rowerowy z uwagi na konstrukcję wału i brak przesłony przeciwfiltracyjnej na nawierzchnię mineralno- tłuczniową, utrudniającą poruszanie się po koronie wału osób spacerujących oraz rowerzystów. Niespoisty szuter i wystające kamienie i zapadliska wypełnione grubszymi kamieniami nie stwarzają komfortu jazdy. Zasadnym byłoby dokonanie remontu w ramach bieżących prac utrzymaniowych nawierzchni wykonanej na koronie wału z wykorzystaniem istniejących krawężników. Na koronie Wału Siekierkowskiego byłaby położona wodnoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna.

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/24040><b>703 - Ścieżki rowerowe dla Służewca - Postępu, Domaniewska</b></a><br />
Projekt ma na celu uzupełnienie sieci dróg dla rowerów na Służewcu.

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/25087><b>715 - Robimy porządki na Służewcu - budowa, remont i zabezpieczenie chodników</b></a><br />
Projekt zakłada likwidację przedeptów, montaż słupków, drobne poprawki w zakresie infrastruktury rowerowej w miejscach, które wskazali mieszkańcy Służewca.

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/23532><b>189 - 14 nowych drzew na Mokotowie</b></a><br />
Projekt zakłada posadzenie 14 drzew na pasach trawników po obu stronach ul. Bobrowieckiej oraz w pustych nieckach na drzewa przy ulicy Czerskiej a także zakup worków do podlewania kropelkowego wszystkich nowych drzew.

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/23627><b>193 - Przebudowa chodników i nowe drzewa na Mokotowie</b></a><br />
Projekt zakłada rozebranie części nawierzchni chodników betonowych i posadzenie w tych miejscach krzewów oraz nasadzenie około 11 nowych drzew. W skład projektu wejdzie też zakup worków do podlewania kropelkowego do wszystkich nowych drzew. Ilość miejsc parkingowych pozostanie bez zmian.

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/23129><b>424 - Kwitnąca aleja Wilanowska</b></a><br />
Posadzenie 70 kwitnących drzew (Malus baccata 'Street Parade' Jabłoń jagodowa odm. Street Parade lub Prunus cerasus Wiśnia pospolita, Prunus cerasifera itp.) wzdłuż al. Wilanowskiej (od Doliny Służewieckiej do ul. Dominikańskiej) w miejscach to umożliwiających- trawniki równoległe do ulicy. Wiśnia w okresie kwitnienia jest po prostu obsypana przepięknymi, pełnymi, różowymi kwiatami.

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/25438><b>1030 - Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Wilanowskiej (Dominikańska - Faworytki)</b></a><br />
Projekt polega na wybudowaniu chodnika wzdłuż al. Wilanowskiej oraz korekcie obecnej nawierzchni asfaltowej na odcinku Dominikańska - Potoki - Faworytki, który zostałby oznakowany jako droga dla rowerów. Na skrzyżowaniu z ul. Dominikańską powstaną przejazdy dla rowerów. Pozwoli to na komfortowe poruszanie się pieszych oraz wygodne korzystanie z głównego połączenia rowerowego Wilanów-Mokotów.

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/25423><b>1083 - Zaparkuj rower wygodnie i bezpiecznie na Mokotowie (wiaty i stojaki rowerowe)</b></a><br />
Pięć krytych wiat ze stojakami rowerowymi do pozostawienia zapiętego roweru (lub hulajnogi elektrycznej), ze stacjami do samodzielnego serwisowania roweru (pompka + klucze). Umiejscowione w punktach dogodnych do przesiadki do transportu publicznego (metro, tramwaj, autobus) lub pieszego dojścia do miejsca docelowego (np. uczelni, pracy lub parku, miejsca rekreacyjnego).

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/24556><b>438 - Idzikowskiego dla pieszych &#8211; remont chodnika oraz postawienie nowych latarni</b></a><br />
Remont zniszczonego chodnika - odcinek od Bukowińskiej do Ikara oraz odcinek od ul. Płyćwiańskiej do ul. Imielińskiej (chodnik jest tylko po jednej stronie ulicy), przesunięcie latarni na odcinku na skarpie

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/24562><b>441 - Zieleń zamiast betonu - posadźmy krzewy na Cieszyńskiej</b></a><br />
Nowa zieleń w formie krzewów na Cieszyńskiej. Krzewy zostaną nasadzone w miejscu rozpłytowanego chodnika i jezdni oraz w miejscu istniejących trawników.

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/24558><b>439 - Posadźmy 10 drzew oraz 2500m2 roślin kwitnących na Bukowińskiej</b></a><br />
Nasadzenia 10 nowych drzew i 2500 m2 krzewów na tzw. Nowobukowińskiej

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/26407><b>566 - Przywróćmy zielone aleje na Mokotowie. Sadzimy 1000 nowych roślin: drzew, krzewów i kwiatów</b></a><br />
Celem projektu jest przywrócenie klasycznego charakteru miejskiego największym alejom Mokotowa. Aleja czyli szeroka ulica powinna być obustronnie obsadzona szpalerem drzew w ustalonej kompozycji krajobrazowej, co nadaje jej ładny wygląd, dodaje prestiżu, a spacerowiczom pozwala cieszyć się zielenią i cieniem koron drzew.

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/24413><b>788 - Suwak - zróbmy wreszcie chodniki!</b></a><br />
Ulica Suwak od lat kojarzy się z fatalnymi chodnikami i odcinkami, które po deszczu zamieniają się w przeprawy błotne. Chcemy, żeby piesi mogli łatwiej dojść do autobusu, stacji kolejowej czy tramwaju. Na niektórych fragmentach nie ma w ogóle chodników, a w inne blokują samochody. Możemy to zmienić!

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/24221><b>1007 - Zieleń zamiast betonu</b></a><br />
Projekt zakłada rozebranie fragmentów nawierzchni betonowych i nasadzenia roślinności w pasach drogowych ulic gminnych w kwartale ulic Odyńca- Niepodległości - Dąbrowskiego- Puławska.

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.