Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2022 - Praga Północ
$k=budzet partycypacyjny, praga_polnoc
$a=Dawid Łakomski
$d=..$d=2021.06.15
$z=0
$o=
$b=

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/22905><b>9 - Mniej betonu dla Pragi</b></a><br />
Projekt zakłada rozpłytowanie wybranych miejsc na Pradze i zamienienie ich w powierzchnie biologicznie czynne w tym obsadzenie ich wybranymi gatunkami roślin.

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/22910><b>12 - Więcej drzew dla Pragi</b></a><br />
Projekt zakłada wymianę uschniętych drzew i drzew nie rokujących szans na przeżycie na terenie całej dzielnicy Praga-Północ, a także dosadzenie drzew w pasach zieleni.

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/22917><b>16 - Zielone podwórka dla Pragi 2</b></a><br />
Projekt dotyczy stworzenia przyjaznych przestrzeni o charakterze rekreacyjnym - zielonych podwórek m.in. z drzewami, krzewami i niską roślinnością. Lokalizacje projektu zostały wybrane tak, by zagospodarować zaniedbane przestrzenie w miejscach, gdzie mieszkańcy silnie odczuwają brak ogólnodostępnych terenów zieleni, lub przywrócić zieleń w miejsach, gdzie w ciągu ostatnich lat została zabetonowana.

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/22921><b>20 - Stojaki rowerowe dla Pragi</b></a><br />
Projekt zakłada doposażenie ulic na Pradze-Północ w stojaki rowerowe.

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/22925><b>24 - Chrońmy zieleń dla Pragi</b></a><br />
Projekt zakłada doposażenie praskich ulic i podwórek w wygrodzenia zieleni w formie żywopłotów i metalowych płotków.

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/22923><b>23 - Zielone skwery dla Pragi</b></a><br />
Projekt zakłada aranżację przestrzeni publicznej na funkcje sąsiedzkich skwerów w okolicy ulic Markowskiej i Konopackiej

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/23052><b>68 - Remont ciągu pieszo-rowerowego na al. Solidarności w stronę Targówka</b></a><br />
Projekt zakłada modernizację obecnej części ciągu pieszo-rowerowego w al. Solidarności na wysokości budynku PKP. Obecna nawierzchnia na tym odcinku jest w tragicznym stanie oraz powoduje ona utrudnienia dla osób poruszającymi się: rowerami, hulajnogami, rolkami. Ciąg pieszo-rowerowy miałby mieć nawierzchnię asfaltową.

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/23307><b>285 - Wiaty rowerowe przy obiektach DOSiR</b></a><br />
Instalacja zadaszonych wiat rowerowych w pobliżu bądź na terenie obiektów DOSiR Praga-Północ.

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/23684><b>930 - Nowa zieleń przed praskimi budynkami</b></a><br />
Działka Nr 59/3 z obrębu 4-13-05 Czynszowa 4 od Równej. Działka Nr 107 z obrębu 4-13-05 podwórko przynależne do Stalowej 46. Działka Nr 67, 68, 73 z obrębu 4-13-05 podwórko przynależne do budynku Stalowej 50. Działka Nr 75/2, 75/5, 77/1, 77/2 z obrębu 4-13-01 pomiędzy ul. Strzelecką 27/29 a ul. Szwedzką. Działka Nr 64 z obrębu 4-12-03 ul. Skoczylasa 9, Jagiellońska 50,52,54. Działka Nr 16 z obrębu 4-12-03 przy budynku pl. Hallera 5B.

<a href=https://bo.um.warszawa.pl/projekt/25785><b>1278 - 33 nowe drzewa na Pradze</b></a><br />
Projekt przewiduje nasadzenie 33 nowych drzew o parametrach zgodnych ze standardami sadzenia drzew w m.st. Warszawy. Nasadzenia będą stanowiły uzupełnienie dotychczasowych miejsc wzrostu drzew, oraz wskazanych przez mieszkańców nowych lokalizacjach.


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.